The concept of Digital Marketing

Service Content Service Content

The concept of Digital Marketing

Kỹ Thuật Số đến từ những hình thức đơn giản như lưu trữ (nhạc số, ảnh số, phim số) đến những phương tiện truyền thông phức tạp như internet, điện thoại di động.


Khi các phương tiện  này đi vào cuộc sống con người như một phần không thể thiếu, Digital Marketing ra đời. Ban đầu, ngành này được mang tên Electronic Marketing  với những cụm từ quen thuộc như E-commerce, E-marketing vào những năm 2004 - 2006 .


So sánh số lượng tìm kiếm của nguời dùng từ  Insights for Search 


 Sau đó, cụm từ Digital Marketing dần trở  phổ biến hơn.

3  Khái niệm Digital Marketing 

1. “Digital Marketing is the use of Internet as a medium for marketing and communication”Asia Digital Marketing Association


Tiếp thị số là việc sử dụng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và truyền thông


Đặc điểm phương tiện truyền thông của Digital Marketing

Digital Media    =   Traditional Media
                              + Measurable (có khả năng đo lường)

                              + Targetable   (nhắm đúng khách hàng mục tiêu)

                              + Optimize able ( có thể tối ưu)

                              + Addressable  (xác định)

                              + Interactively (có tính tương tác)
                              + Relevancy ( tính liên quan)

                              + Viral able  (có khả năng phát tán)
                              + Accountable 

2. “Digital Marketing is the practice of promoting products and services using database-driven online distribution channels to reach consumers in a timely, relevant, personal and cost-effective manner” - Jared Reitzin, CEO - mobileStorm Inc.


Tiếp thị số là việc thực thi các hoạt động quảng bá sản phẩm và dịch vụ, trong đó sử dụng các kênh phân phối trực tuyến - định hướng theo cơ sở dữ liệu - nhằm tiếp cận đến khách hàng đúng thời điểm, thích hợp, cá nhân hóa và chi phí hợp lý.


Chỉ một kênh của Digital là mạng xã hội Twitter đã giúp Dell bán được 1 triệu usd vào năm 2009. Rất nhiều các thương hiệu mạnh đang bán hàng trên mạng xã hội.


3. Digital marketing’ describes the management and execution of marketing using electronic media such as the web, e-mail, interactive TV, wireless media in conjunction with digital data about customers characterstics and behaviour. - Dave Chaffey, Insights Director at ClickThrough Marketing


Tiếp thị số là việc quản lý và thực hiện các hoạt động marketing, trong đó sử dụng các phương tiện điện tử, như: website, email, phương tiện không dây kết hợp với các dữ liệu số về đặc điểm và hành vi của khách hàng.  


Các công cụ căn bản của Digital Marketing

  • Online advertising (Quảng cáo trực tuyến)

  • Email marketing (Tiếp thị qua email)

  • SEM  - Search engine marketing ( Paid listing - quảng cáo trên công cụ tìm kiếm, tại Việt Nam rất phổ biến với Google Adwords)

  • SEO - Search Engine Optimization (tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm)

  • Online PR (PR trực tuyến)

  • Mobile marketing (Tiếp thị qua điện thoại di động)

  • Social Media 

Các công cụ Digital Marketing vẫn đang tiếp tục phát triển và mở rộng