Xmob Products

Xmob Products Xmob Products

ParkHill Premium

Dự án ParkHill Premium là dự án đầu tiên tại Việt Nam đem lại trải nghiệm Pannorama 360 trên cả 2 nền tảng ứng dụng Android và iOs. Dự án này đã được VinGroup sử dụng là công cụ bán hàng rất hiệu quả trong lĩnh vực bất động sản.

Tiếp sau thành công dự án này chúng tôi đã triển khai các dự án bất động sản khác như:

- Vinhomes Gardenia

- Green Bay Village

- Vinhomes Metropolis

Appstore
ParkHill Premium
JumpyBunny Unity Game

JumpyBunny Unity Game

Jumpy bunny is a fast paced arcade game where quick reflexes and strategic thinking will enable Jumpy Bunny to get away with the carrots. View your high score, compete with your friends. Post your achievements to your Facebook wall. Battle for the top spot honors!!

Product

SnugBug – For When You Can’t Be There

Working late, can’t get home in time, away? Let your children (or grandchildren) know how much you love them and miss them by having you read many of their favorite stories played out to them on SnugBug! Making a snug bug is so easy and you can send them to loved ones all around the world. When you can’t be there; SnugBug can. Have your presence there when loved ones need you. Make a SnugBug today and share them to all your loved ones.

Appstore
SnugBug – For When You Can’t Be There

ParkHill Premium

Dự án ParkHill Premium là dự án đầu tiên tại Việt Nam đem lại trải nghiệm Pannorama 360 trên cả 2 nền tảng ứng dụng Android và iOs. Dự án này đã được VinGroup sử dụng là công cụ bán hàng rất hiệu quả trong lĩnh vực bất động sản.

Tiếp sau thành công dự án này chúng tôi đã triển khai các dự án bất động sản khác như:

- Vinhomes Gardenia

- Green Bay Village

- Vinhomes Metropolis

JumpyBunny Unity Game

Jumpy bunny is a fast paced arcade game where quick reflexes and strategic thinking will enable Jumpy Bunny to get away with the carrots. View your high score, compete with your friends. Post your achievements to your Facebook wall. Battle for the top spot honors!!

SnugBug – For When You Can’t Be There

Working late, can’t get home in time, away? Let your children (or grandchildren) know how much you love them and miss them by having you read many of their favorite stories played out to them on SnugBug! Making a snug bug is so easy and you can send them to loved ones all around the world. When you can’t be there; SnugBug can. Have your presence there when loved ones need you. Make a SnugBug today and share them to all your loved ones.